Przykładowa projekcja finansowa dotycząca uruchomienia 2 elektrowni wiatrowych typu Nordtank 150 kW

Przybliżony koszt budowy inwestycji (ceny netto PLN):

1. Elektrownia Nordtank 150kW (140.000 - 1 sztuka) 280.000
2. Fundament pod elektrownię. (45.000 - 1 sztuka) 90.000
3. Przyłącze elektroenergetyczne do sieci 15kV - 100 metrów 200.000
4. Mapy, dokumentacja, badania, raporty, projekty. 65.000
5. Dzierżawa gruntu na 25 lat 10.000
  RAZEM: 645.000


Przybliżone przepływy pieniężne:

Lata Przychody Koszty(bez amortyzacji) Dochód Dochód narastająco
1 123.516 24.200 99.316 99.316
2 123.516 24.200 99.316 198.632
3 123.516 24.200 99.316 297.948
4 123.516 24.200 99.316 397.264
5 123.516 24.200 99.316 496580
6 123.516 24.200 99.316 595.896
7 123.516 24.200 99.316 695.212

Zwrot z inwestycji: do 7 lat

Założenia dotyczące przychodów:
Jedna elektrownia wiatrowa typu Nordtank 150kW przy prędkości wiatru 5,5 m/s
wytwarza około 15 kW/h.
Roczna produkcja: 15 kW/h * 8760 h * 0,47 zł = 61.758 zł * 2 (elektrownie) = 123.516 zł

Założenia dotyczące kosztów:
1. zużycie energii: 7.200 zł
2. przegląd roczny: 5.000 zł
3. podatek od nieruchomości: 5.000 zł
4. ubezpieczenie inwestycji: 2.000 zł
5. nieprzewidziane, inne: 5.000 zł


designed by Effekt